mandag , 21 september 2020
SISTE
Du er her: Hjem / Teknisk / Elektro / Sterkere og sikrere el-belastning
Sterkere og sikrere el-belastning

Sterkere og sikrere el-belastning

ElbokserI eldre hus viser det seg ofte at det langt fra er tilstrekkelig med både strømtilførsel og stikkontakter. Svært ofte er ledningsstrekkene i kursene dimensjonert kun for en belastning på 10 ampere (ledninger med et tverrsnitt på 1,5 mm). Det vil si at all belastning på kursen som overstiger 10 ampere gjør det sikringen går. Ofte holder det da med at en starter støvsugeren.

Verre igjen er det at disse kursene svært ofte mangler jording. Er det skjult anlegg kan du være rimelig sikker på at det kun går to ledninger inne i varerøret. De er enten blå og brun eller, hvis de er eldre, hvit og svart. Er de hvit og svart og det i tillegg er en blå ledning der, kan du med stor grad av sikkerhet si at den blå ledningen fører til en enpolet bryter.

Nok om det. En jordledning er, hvis det er et skjult anlegg med varerør og bokser, alltid gul og grønn. Mangler denne er ikke kursen jordet. Hvis du har ledninger som er i plast og metallkappe og som ligger utenpå veggen (ja, disse ledningene skal ikke gå skjult), er jordledningen den ledningen inne i ledningspølsa som ikke har noe isolasjon rundt seg. Altså ren kobber. Hvis denne ikke er koblet til kontakten kan du regne med at kursen ikke er jordet. Det hjelper da ikke hvis du fester jordledningen til kontakten hvis den ikke er festet sammen med den øvrige jordforbindelsen i sikringsskapet. Hvis den i utgangspunktet ikke er festet i kontakten kan du være trygg på at den heller ikke er det i skapet.

Hvorfor så mye kjas om jordede kontaktpunkter? Jo, hvis du har mye dyrt elektrisk utstyr (og det har de fleste) og du vil sikre deg mot f.eks overspenninger er det en fordel å kunne lede overspenningen til jord. Hvis du har hatt elektrikeren på besøk og fått installert overspenningsvern i sikringskapet (det anbefales) må du i tillegg plugge en liten boks mellom strømuttakene og apparatene rundt omkring på de kursene du vil beskytte.

Videre er det vel ikke for ingenting at alle nyinstallasjoner skal ha jordede kurser og at man bruker ledninger med tverrsnitt på 2,5 mm – altså legger opp kurser som tåler belastning på 16A.

Vi som da tar i et tak selv kan utmerket godt åpne veggen der vi ønsker å legge opp til en ny kurs (hvis vi har skjult anlegg). Det er heller ingenting i veien for at vi selv kan gå i butikken og kjøpe elbokser, mpntere disse fast i stenderene, og legge klart varerør fra elskapet eller fra rommet elskapet står i og frem til der vi ønsker den nye kursen skal gå.

På bildet i denne artikkelen ser du 5 bokser. Bak boksen nederst til høyre på bildet er det en annen boks som leder ut til naborommet. Denne boksen er en eksklusiv kurs som kun går til et boblebadekar. Det føles både trygt og sikkert å ha kun en kurs til et boblekar på et baderom. Denne kursen kommer opp fra varerøret som er nærmest stenderet til venstre på bildet, gjennom bunnsvillen til lettveggen.
De øvrige boksene får strømforsyningen sin fra varerøret som kommer opp fra stenderet til høyre på bildet. Her ser du hvordan forgreiningen mellom boksene er tenkt i praksis før ledninger i det hele tatt er strukket frem ved hjelp av de grønne pilene. Kursen kommer fra bunnsvillen og ender i boks 1. Boks 1 forgreiner til boks 2, 2 til 3, 3 til 4 og 4 til 5.

På denne måten har jeg fått fem stikkontakter til kontoret i stedet for en tidligere som kun hadde ujordet 10 ampere. Den gamle kursen er helt fjernet. Den nye kursen har, på boks 1, overspenningsvern. Dette vernet beskytter hele kursen i rundt et par, tre meters omkrets, altså mer enn nok til å beskytte maskinene som er tilkoblet.

Når ledningene ble strukket ferdig mellom boksene var det bare å skjære til en platebit for å dekke over hullet i veggen. Litt tusj på boksene og så trykke platen inntil. Deretter er det en smal sak å skjære til korrekte hull med hullsag etterpå.

Tomrommet i veggen fylles så med isolasjon. Her kan en fylle etter smak og behag, men jeg valgte rockwool ettersom den er brannsikker. Så er det bare å skru plata på plass. Siden en har tatt bilder av hvordan det ser ut bak veggen og gjerne med en tommestokk slått ut er det lett å se hvor en skal sette skruene uten å komme i nærheten av ledninger.

Etter sparkling og pussing og maling av platen er det bare å få festet ledningene i kontaktene og feste kontaktene i elboksene, og så skru fast stikkene i kontaktene. De to siste punktene her skal visstnok kun utføres av elektriker.

Om John Olav Oldertrøen

Scroll To Top
Blogglisten