tirsdag , 20 april 2021
SISTE
Du er her: Hjem / Innendørs / Ja til vedfyring!
Ja til vedfyring!

Ja til vedfyring!

 

I en artikkel på DinSide sies det innledningsvis at vedfyring gir like farlige luftutslipp som i en storbygate. De viser til en svensk undersøkelse. For å sitere DinSide direkte:

…Her har hun (svensk forsker) kommet fram til at de som fyrer med ved – det være seg i kamin, åpen peis eller sentralfyr – har fem ganger så høyt innhold av det kreftfremkallende stoffet PAH i luften, som de husholdningene som ikke fyrer med ved. Dette skriver Värmlands Folkblad.

Og ikke nok med det – PAH-verdiene som ble funnet innendørs i de vedfyrte husene var til og med høyere enn de som ble målt i svært trafikkerte gater i Stockholm sentrum.

– Utslipp fra vedfyring er like farlig som utslipp fra kjøretøy, sier Gustafson til Göteborgs Posten.”.
DinSide skriver lakonisk :” Hvorfor ta peiskosen hjemme i den kjedelige stua, når du kan sitte midt i Sinsen-krysset?

Her må det være noen det har rabla for. For det første: Når du fyrer i en vedovn eller en peis så antennes de varme gassene. De varme forbrente gassene følger deretter elementære fysiske lover: De stiger.

Varm luft er lettere enn kald luft. Ethvert ildsted er konstruert med et pipeløp. Branngassene stiger opp i pipa og slippes ut. Der sørger naturlig vinddrag for å spre røykgassene. I enhver pipe er det naturlig trekk. Prøv bare å tenne en fyrstikk i et ildsted og se hvordan varmen og røyken søker oppover. Når en har fyrt en stund blir pipa litt oppvarmet og da øker suget oppover. Altså: gassene går ut i pipa og ikke inn i huset!

Dårlig trekk
Hvis en skulle få helsefarlige gasser fra ildstedet og inn i huset må enten pipa være blokkert, spjeldet stengt, eller du har overhodet ingen ventilasjon i huset, eller du prøver å tenne opp mens ventilatoren står på full guffe. Hvis du har et ventilasjonssystem i huset vil du ha undertrykk i huset, og da blir det vanskelig å fyre. I så fall må du tilføre ildstedet luft via ventiler eller direkte via rørføringer. I helt nye hus er det kanskje bare klaffeventiler på vinduene, dette gir ikke god nok frisklufttilførsel for at du skal ha glede av ildstedet. Da må du sette inn ekstra lufteventiler.

Sett inn ekstra lufteventiler for å gi vedfyringen maskimal effekt

Utettheter
Har du utettheter i huset (tetning bak kledning og plast bak innevegg) vil undertrykket i huset føre til kald trekk fra områdene hvor du har luftlekkasje.

Denne effekten kalles ”skorsteinseffekten”, og skyldes det enkle faktum at varm luft stiger og suger til seg kald luft. I gamle hus vil du sikkert ikke ha noen problemer med fyringen ettersom huset garantert har en mengde luftlekkasjer. Disse sørger for at du får nok frisk luft til ildstedet, men samtidig til at du har det ”gulvkaldt”.

En enkel resept mot dette er å sette en vifte på ovnen som blir selvdrevet på grunn av varmen. Juster den varme luftstrømmen av denne ned mot gulvet. Vil du ha en dyrere og mer avanser løsning, går du for kråkelurer’n.

Nye ildsteder
Nye såkalte rentbrennende ildsteder har en ”turbo” montert, et ekstra lag mellom bakplatene og brennkammeret. Denne katalysatoren har et eget luftinntak og sørger for at branngassene forbrennes maksimalt og at en dermed får minimalt med utslipp fra pipa. Også her er det svært viktig med god nok tilførsel av friskluft. Luftinntaket til slike kan gjerne komme direkte utenfra, som med den nevnte kråkelurer’n.

Alle nye ildsteder skal være såkalt rentbrennende. Det vil si at en ikke har lov til å montere den gamle ovnen en fant på hytta, i låven eller på loppemarked. Dette fordi disse er mer energiøkonomisk, men mest fordi de forurenser mindre.
Husk at en åpen peis med gnistfanger (!) er mest for kosens skyld, du får lite varmeeffekt tilbake. Har peisen glassdører så lukk disse, da får du bra med varme tilbake, samtidig som du ser flammene.

Ved er bra
Å fyre med ved er bra. Javisst slipper du ut gasser fra pipa, men ikke inn i stua. Når du fyrer med ved frigjør du karbon som er naturlig bundet i ved, vedfyring er karbonnøytralt. Det vil si at den karbonen du frigjør er akkurat den samme mengden som er bundet i veden og som ville bli tilført naturen hvis trevirket i stedet hadde råtnet. Dessuten planter vi nye trær når gamle blir hogd ned. Vedfyring er derfor et godt miljøvennlig alternativ, vesentlig bedre enn fyring med fossile brennstoff. Varme må vi ha, og ved, det er bra.

Sammen med CO2 frigjøres også en mengde svevestøv under vedbrenning. Disse partiklene kan være irriterende og skadelige, men de frigjøres som sagt over taknivå, og det er jo slik at når det er vinter og kaldt ute og en fyrer om kvelden, vel, da er man innendørs.

Sinsenkrysset
DinSide sammenligner peiskosen med å sitte i Sinsenkrysset. Det skal visstnok være like helsegunstig. Mon tro det. Eksos inneholder svevestøv, CO2, Nitrogendikosid, Svoveldioksid, Formaldehyd, Benzen, PAH-forbindelser,diverse tungmetaller ++++

Ved inneholder også en rekke metaller, men i meget små konsentrasjoner, og gassen som går ut pipa er CO2. Planter trenger CO2 for å lage oksygen. Hvis noen heller vil sitte i Sinsenkrysset fremfor å sitte foran peisen, vel, lykke til.

Og for all del:
IKKE fyr med restene fra terrassen… Impregnert trevirke inneholder Arsen. Ja, det er noe du finner i Arsenikk. Dette er et svært dødelig metall og utgjør også en stor fare som aske.
IKKE fyr med plast. Det brenner godt, men plast kan være klorholdig. Når klor brenner dannes saltsyre. Når karbon brennes sammen med klor kan vi få dannet dioksiner. Disse dioksinene skader deg, dine barn og fremtidige generasjoner.
Gammelt malt eller lakkert trevirke skal ikke inn i ovnen. Det brenner som fy, men temperaturen kan bli alt for høy og skade ildstedet ditt…
Avstå fra rundbrenning, altså å stappe ildstedet fullt før du legger deg for deretter å skru trekken langt ned. Dette gir svært mye sot og bek i pipa, og du risikerer pipebrann!

Om John Olav Oldertrøen

Scroll To Top
Blogglisten