tirsdag , 20 april 2021
SISTE
Du er her: Hjem / Teknisk / Helse / Sjekk brannslokkeren
Sjekk brannslokkeren

Sjekk brannslokkeren

Pulverslokkere av typene Gloria, NOHA og Redo (Tempus) kan være levert med feil, som gjør at de ikke virker. Har du ett av apparatene som er beskrevet i artikkelen, bør du levere det inn for gratis kontroll og eventuell utbedring.

Advarselen fra DSB gjelder 6,9 og 12 kilos trykkladede pulverslokkere. Feilen som er oppdager gjør at apparatene i noen tilfeller ikke vil fungere som forutsatt. Og det er jo ikke bra siden disse trengs kun i virkelig kritiske situasjoner.

På etiketten foran på apparatet kan du lese navn og typebetegnelse. Apparatene som kan ha feil er levert over en toårsperiode fra desember 2006 til oktober 2008.


Følgende apparattyper er berørt:

[note]Feilen består i at noen av disse apparatene er levert med for lang ventilspindel i utløserhåndtaket. Når sikringspinnen trekkes ut og håndtaket trykkes ned for å utløse apparatet, kan ventilspindelen bøye seg eller sette seg fast slik at apparatet ikke virker.[/note]

I henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 26 skal produkter til brannslokkeformål være formålstjenelige og betryggende utført, og skal virke som forutsatt. For enkelte av nevnte apparater vil dette ikke være tilfelle. Apparatene i seg selv representerer ingen fare, men apparatene gir falsk trygghet i forhold til å skulle slokke brann, skriver DSB.

Apparatene har hatt nødvendige godkjenninger for omsetning, men må nå tilbakekalles fra markedet i henhold til lovens § 38. Det er produsenten Gloria GmbH, Tyskland som informerte DSB om feilen, og som har iverksatt frivillig tilbakekalling av apparatene i samarbeid med tre importører.

Om John Olav Oldertrøen

Scroll To Top
Blogglisten