søndag , 28 februar 2021
SISTE
Du er her: Hjem / Kortnytt / Redd for å bli lurt

Redd for å bli lurt

Fire av ti spurte opplyser at de er redde for å bli lurt når de handler bolig, ifølge en undersøkelse foretatt av YouGov Norway for Norges TakseringsForbund (NTF). Tre av ti er ikke redde for å bli lurt. De øvrige har unnlatt å svare fordi spørsmålet ikke er relevant for dem.

– Blant dem som har gjort seg opp en mening er det med andre ord et solid flertall som er redde for å bli lurt. Alle de ulike aktørene som er involvert i en bolighandel bør ha som mål å bidra til at denne andelen kommer så langt ned mot null som mulig, sier administrerende direktør Arne M. Støbakk i NTF.

Halvparten av de spurte svarer ja på spørsmålet om de forventer at en eierskifteforsikring gjør dem skadesløse hvis det oppdages feil og mangler ved boligen etter endt handel. 35 prosent svarer nei, mens resten opplyser at de ikke vet.

– Dette viser dessverre at mange har urealistiske forventninger til en eierskifteforsikring. Slike forsikringer dekker større eller mindre deler av selgers ansvar etter avhendingsloven. Det er ikke eiendommen som er forsikret. Kjøperen kan ikke gå ut fra at feil og mangler ved boligen som oppdages etter endt handel dekkes, sier Støbakk.

Han tror andelen som er redde for å bli lurt når de kjøper bolig ville vært enda høyere, dersom folk flest var klar over begrensningene ved en eierskifteforsikring.

– For å øke tryggheten for begge parter i en bolighandel bør det innføres en obligatorisk boligsalgsrapport som gir mer utfyllende informasjon enn det som er vanlig i dag. Rapporten bør inkludere en verditakst, og utarbeides av en takstmann som jobber helt uavhengig av eiendomsmegleren, sier Støbakk.

Gjennom arbeidet i det offentlig oppnevnte Takstlovutvalget har takseringsbransjen tatt til orde for dette. Utvalgets innstilling vil nå danne basis for det videre lovarbeidet i regjering og storting.

– Ved å stille krav til hva slags informasjon som skal følge en bolig som legges ut for salg, og hvem som skal frembringe denne informasjonen, kan politikerne bidra til å etablere tryggere og mer forutsigelige rammer rundt bolighandelen, sier Arne M. Støbakk i NTF.

 

Dette er en pressemelding som IKKE er skrevet av Ordne.no.

Om John Olav Oldertrøen

Scroll To Top
Blogglisten