tirsdag , 20 april 2021
SISTE
Du er her: Hjem / Innendørs / Sentralstøvsuger – del 3
Sentralstøvsuger – del 3

Sentralstøvsuger – del 3

Du har nå kommet til tredje og siste artikkel i serien om hvordan en går frem for å montere sentralstøvsuger i et eksisterende bygg.

Artikkelen er skrevet med utgangspunkt i at de to øvrige artiklene i denne serien er lest og at det tidligere nevnte arbeidet er gjort.

Sugepunktene
Før du begynte monteringen av sentralstøvsugeren har du merket deg hvor du vil ha de forskjellige sugepunktene i huset ditt. Du vet at selve sugeenheten, altså støvsugeren, skal være på samme nivå som det laveste sugepunktet. I denne artikkelserien tar vi utgangspunkt i at du har det laveste sugepunktet i første etasje. Artikkelen beskriver fremgangsmåten for rørstrekk og sugekontakter i første og andre etasje, hvor store deler av rørstrekket i tillegg går gjennom et kaldt loft.

Før du begynner å klargjøre jobben med sugekontaktene har du tatt støvsugerslangen og dratt den ut i sin hele lengde for å se om du kommer til i de ytterste hjørnene med den slangelengden du har og ut fra de sugepunktene du vil ha. Du vil garantert ha noen overlappende områder, det gjør ikke noe. Når du så har funnet og bekreftet dobbelt de områdene hvor du vil ha sugepunktene har du fastlagt dette en gang for alle.

Åpne vegg eller bak skap?
Du vet hvor og hvordan du vil ha rørstrekket i loftet eller etasjen over. Har du tatt høyde for eventuelle hindre for rørene? Husk at det er lett å sette på små vinkler på rørføringen for å komme over, under eller forbi hindre du ikke kan borre i.

Det er mulig å bruke hullsag og borre seg tvers gjennom en innervegg og så sette kontakten i røret og føre røret på yttersiden av veggen og opp til rørføringen i etasjen over eller på kaldloftet. Men vil du det? Eller vil du har rørene mest mulig skjult? De fleste sverger for det sistnevnte, det er estetisk bedre og gir mindre støy under bruk.

Det er lett å kasse inn rørstrekk utenpå en vegg.

Det er lett å kasse inn rørstrekk utenpå en vegg.

Det er ikke vanskelig å åpne den ene siden av en innervegg. Bruk brekkjern og ta forsiktig av tak og fotlister og så river du av platene på baksiden av veggen. Bruk hullsaga og lag hull på fremsiden. Har du den planlagte rørføringen rett over eller like ved den planlagte kontakten borrer du deg gjennom toppbjelken i stenderverket for innerveggen. Husk å frese ut spor for strømledningen, eventuelt spor for k-rør du kan trekke strømledningen gjennom.

Innkassing
Hvis du ikke vil åpne veggen og heller ikke vil borre stort hull gjennom stenderverket har du et tredje alternativ. Du kan lage en kasse som skjuler rørene på baksiden av veggen. Hvis du har plass til det kan du bygge ut hele veggen og legge nye plater utenpå. Eller kun lage en kasse for rørene. Hvis du breddeutvider veggen har du en ypperlig anledning til samtidig å bygge f.eks høyttalere eller diodebelysning inn i veggen. Kabelføringer åpner du for å legge langs rørstrekket til sentralstøvsugeren.


Meget viktig

La oss for enkelthets skyld si at du har valgt å kasse inn rørstrekket. Hullet i taket er laget, etter at du har målt deg cirka frem på begge sider av taket. Først brukt du hullsag og deretter et spiralbor som du borer forsiktig med til du ikke lengre møter motstand (du har forsikret deg om at du ikke borer i ledninger eller rør). Spiralboret skrur du av drillen og skyver så langt opp du kan, eventuelt: du har stukket en lang trepinne, f.eks et lite flagg så langt opp du kan. Deretter går du til etasjen eller kaldloftet over og noterer deg hvor pinnen er. Ta ut pinnen, og i senter for dette hullet tar du hullsaga og lager hullet stort nok, samtidig som du freser spor til svakstrømledningen eller varerør. Gå ned igjen.

Mål veggtykkelsen. Skjær av en rørbit som er 3-4 cm lengre enn tykkelsen. I den ene enden fester du braketten for sugekontakten. NB! Dette skal IKKE limes. Stikk rørbiten gjennom hullet. På baksiden stikker røret ca 3-4 cm ut. Ta et KORT 90 graders bend. Få noen til å presse den andre enden av røret mot deg. Pensle på lim og press på det korte 90 graders bendet.

Husk kort 90 graders bend fra sugekontakten og opp!

Husk kort 90 graders bend fra sugekontakten og opp!

Det korte 90-graders bendet er for å stoppe store objekter eller objekter som er for tunge til å bli med i rørstrekket fra å havne i rørene og tette til dette. Det er en smal sak å fiske ut uhumskheter fra kontakten og ca 10 cm inn i veggen til en møter det bratte bendet.

Vri til så det peker rett opp.Stikk svakstrømsledningen gjennom hullet slik at den henger ca 10-15 cm ut. Lim og monter rørlengder så du kommer deg gjennom taket. Bruk en plastmansjett opp mot åpningen i taket, men sørg først for at du har dratt svakstrømsledningen opp gjennom hullet og opp på kaldloftet eller etasjen over. Fest rørstrekket til veggen med rørbøylene. Skru godt til.

Bruk strips for å feste svakstrømsledningen til rørene. Det skader heller ikke om du bruker litt vev-tape (sølvfarget tape som du kjøper på Clas Ohlson, den eneste tapen jeg har funnet som er bestandig over maaange år) til å holde ledningen fast til rørene.

På loftet eller i etasjen over sager du til røret i riktig høyde slik at du kan montere på et riktig bend i forhold til røret som kommer fra sugeenheten. Monter så rørføringen videre fra sugeenheten og frem til det første kontaktpunktet ditt. Du bruker et Y-formet bend for å koble rørene til hverandre.

[note]VIKTIG: Husk alltid å tenke på HVORDAN luftstrømmen i det ferdige rørstrekket skal gå. Du skal ha minst mulig motstand, altså færrest mulig 90-graders bend for å få god effekt og færre hindre for luftstrømmen. Da er det også minst mulig sjanse for å tette rørene. Undertegnede vet imidlertid at det åpenbart skal ekstremt mange 90 graders bend til for å tette rørene…[/note]

Veien videre
Du har nå en rørføring som inkluderer en sugekontakt på første plan. Nå skal du koble de to svakstrømsledningene til hverandre, samtidig som du klargjør for videre kabelføring.

Undertegnede valgte å legge svakstrømsledningene i varerør. Du trenger ikke det, men det er åpenbart den tryggeste og letteste måten å gjøre det på.

Samle de to ledningene, sørg for at du har ca 15 cm ledningslengde å gå på. Hvis ledningen er i varerør fester du en el-boks i takstolen eller på en bjelke og fester rørene i denne. Med kniven skjærer du en splitt mellom de to lederne i ledningen. Frigjør litt av lederne og trekk den hvite isolasjonen bakover, flå av ca 10-15 cm av denne slik at du har to ledere, en blå og en brun, mest sannsynlig. Gjør dette med alle de 3 ledningene. Ta så en avisoleringstang og flekk av ca 1 cm av isolasjonen på ledningene. Tvinn kobbertrådene godt sammen.

Ta en WAGO-klemme ment for tre ledere (klemmen med hendler som låsemekanisme) og stikk de tre blå lederene inn i hvert sitt hull. Alternativt kan du tvinne de tre blå lederne sammen og stikke dem inn i en stor sukkerbit. Klem fast eller skru fast. Gjør det samme med de brune lederne. Lukk koblingsboksen, fest ledningene (eller K-rørene med ledninger i) med strips langs rørføringen.

Fest ledningene til hverandre med en WAGO-klemme.

Fest ledningene til hverandre med en WAGO-klemme.

Koble så til en liten rørlengde til strekket og sett på en ny Y-kobling. Her setter du et blindlokk over 45-graders røret. Dette er et fremtidig stakerør hvis rørføringen skulle bli tett. Merk deg hvor du har satt dette. Fortsett så rørstrekket til kontaktpunkt 2 for første etasje og gjenta koblignsprosedyren. Husk kort 90 graders bend fra sugekontakten!

Andre etasje
Nå har du montert to eller muligens flere rørkontaker i første etasje. Du skal også ha ett kontaktpunkt i annen etasje. Da dukker det opp en logisk problemstilling: Hvordan skal en da få på plass et steilt 90-graders bend mot en rørføring som kommer horisontalt mot hullet?

Ikke noe problem! I god tid før kontakthullet i andre etasje bygger du opp en stigning på rørføringen. La det minst være ca 30 centimeters høydeforskjell mellom rørføringen og sugekontakten. Dette får du enkelt til, siden det finnes bend i de aller fleste graderinger.

Før så frem ledningen til ut av hullet og se til at hele rørstrekket er forsvarlig festet.
Sjekk at alle ledningskoblinger er riktig. Dvs: de blå endene er forsvarlig festet til hverandre, og de brune er forsvarlig festet til hverandre. Lukk koblingsboksene. Legg tilbake eventuell isolasjon du har rotet till. Bruk gjerne litt silikon eller akryl for å tette godt i overgangen kaldloft-tak. Bruk gjerne aldringsbestandig uv-tape for å tette best mulig rundt rørføringene og de hullene du har laget i fuktsperren.

Avisoler og tvinn hver leder på sin skrue og skru til.

Avisoler og tvinn hver leder på sin skrue og skru til.

Skru til
Så går du til sugekontaktene. Skru fast brakettene i veggen. Splitt ledningen og avisoler ledningsendene og koble dem til hver sin skrue på selve kontaktdelen. Tvinn gjerne ledningsendene rundt skruene før du skrur til. Se til at ledningene ikke er i berøring med hverandre. Trykk sugekontakten inn i braketten og skru den til veggen. Gjenta med de andre kontaktene.

Skru så svakstrømsledningen fast i uttaket på støvsugeren.

Dermed er du klar! Nå er det bare å koble slangen til ett av kontaktpunktene og teste støvsugeren. Får du ikke skrudd den på med slangen må du sjekke om ledningene dine er koblet riktig hele veien, eventuelt om du har glemt å sette inn strømledningen til støvsugeren.

Sjekk hvordan den suger, virker det greit? Hvis du har hull i rørstrekket vil du merke at sugeeffekten nesten ikke er tilstedeværende. Og hvis du ikke har det: gratulerer med sentralstøvsuger! Heretter vil du blåse alt skadelig finstøv ut av huset, og ikke inn igjen som med en vanlig støvsuger!

Om John Olav Oldertrøen

Scroll To Top
Blogglisten