onsdag , 3 mars 2021
SISTE
Du er her: Hjem / Teknisk / Elektro / Sikkerhet på hytta
Sikkerhet på hytta

Sikkerhet på hytta

– Jeg kan ikke begripe at folk tør legge seg for å sove i en hytte uten å ha brannvarslingen i orden. Røyk fra en brann i utvikling er så giftig at den kan slå ut sovende mennesker på svært kort tid, advarer administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen. Han oppfordrer hytteeiere til å sette røykvarslerbatteri på handlelista for påsketuren, skriver Direktoraret for samfunssikerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.

Det er også kommet nye regler for røykvarslere. De reglene kan du lese her.

Hyttebranner øker
De siste fire årene har minst 12 personer mistet livet i hyttebranner. Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tyder på at antall branner i hytter og fritidsboliger er økende. Foreløpige tall viser at brannvesenet rykket ut til 137 hyttebranner i 2008, mot 123 i 2007 og 119 i 2006.

– Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til et brannslokkeapparat eller en husbrannslange. Folk tenker gjerne ikke over at det er de samme lovpålagte kravene som gjelder i hytter som i vanlige boliger, sier senioringeniør Lars Haugrud i DSB.

Åpen ild og elektrisitet
Bruk av åpen ild og feil på el-anlegg er de vanligste hyttebrannårsakene. Av branner med kjent årsak skyldes 40 prosent bruk av åpen ild, mens 25 prosent skyldes feil på elektrisk anlegg.

Røykvarslere skal være godkjent! Dersom røykvarsleren er CE-merket med henvisning til NS-EN 14604, er den europeiske standarden fulgt. Røykvarslere som er godkjent av den tidligere norske ordningen, skal være merket med ”DSB 235” pluss et tre- eller firesifret nummer.


– Dette er høyere tall enn for ordinære boliger, og har kanskje sammenheng med at hytta oppfattes som et slags fristed for hjemmesnekring. Selvgjort er ikke alltid velgjort, særlig når det kommer til montering av ildsteder og reparasjoner på det elektriske anlegget, påpeker skadedirektør Karsten Kristiansen i TrygVesta.

Sammen med DSB og Brannvernforeningen står de bak en informasjonskampanje myntet på hyttefolket denne påska. Brannvesenet i de rundt 50 største hyttekommunene i Norge vil i løpet av dagene før påske dele ut nesten 2000 gratis røykvarslere og informasjonsbrosjyrer med viktig og nyttig informasjon til hyttefolket.

Sjekkliste for hytteeiere:

   1 ) Er det montert røykvarsler?

 

   2 ) Fungerer røykvarsleren?

 

   3 ) Er husbrannslange og/eller brannslokkeapparat lett tilgjengelig?

 

   4 ) Gjennomføres jevnlig egenkontroll på brannslokkeutstyret?

 

   5 ) Finnes det tilstrekkelig med rømningsmuligheter?

 

   6 ) Blir pipa feiet jevnlig?

 

   7 ) Brukes levende lys kun under tilsyn?

 

   8 ) Slås alle elektriske apparater av om natta og når hytta ikke er i bruk?

 

   9 ) Er sikringsskap, kontakter og ledninger uten synlige skader?

 

  10 ) Brukes flyttbare elektriske ovner kun under tilsyn?

DSB har laget en egen informasjonsbrosjyre vedrørende sikkerhet på hytta. Den kan du laste ned her. (PDF)

Dette er en pressemelding som IKKE er skrevet av Ordne.no

Om John Olav Oldertrøen

Scroll To Top
Blogglisten